تعریف فضاهای پروازی-۱

تعریف فضاهای پروازی-۱

در این بخش جهت آشنایی خوانندگان محترم به تعریف اصطلاحات فضاهای پروازی می پردازیم و سعی گردیده است که اختصار در نوشتار رعایت گردیده و جهت آشنایی تفصیلی به انکس های شیکاگو مراجعه فرمایید. ۱- فرودگاه Aerodrome : منطقه مشخصی روی زمین یا آب (شامل تجهیزات، تاسیسات، ساختمان) که به قصد استفاده کلیه و یا تعدادی از هواپیماهای ورودی و خروجی و یا در حال تردد در سطح فرودگاه بنا شده است. ۲- Air Traffic Area یا محدوده کنترل فرودگاه با شعاع و ارتفاع مشخص که دارای برج مراقبت باشد. ۳- Aerodrome Traffic Zone یا منطفه کنترل شده ای که توسط یک برج مراقبت پرواز تا حداکثر شعاع ۵ ناتیکال مایل وارتفاع مشخص کنترل میشود. ۴- Contro Zone یا منطقه کنترل شده که معمولا با شعاع ۳۰ ناتیکال مایل و دارای برج مراقبت با ارتفاع مشخص که معمولا هر منطقه کنترل شده یک یا چند ترافیک را تحت پوشش دارد. ۵- ناحیه کنترل پایانه یا Terminal Control Area ناحیه ای که معمولا با شعاع ۷۰ ناتیکال مایل و ارتفاع مشخص و بالاتر از ارتفاع تعیین شده برای اینکه معمولا واحدهای تقرب هدایت و کنترل آن را بعهده دارند که کلیه هواپیماهایی که در این ناحیه پرواز می کنند آی اف آر یا وی اف آر هستند. ۶- Flight Information Region or FIR یا اطلاعات پروازی مرزی یا قلمرو اطلاعات هوایی کشور که کنترل کلیه پروازهای ورودی و خروجی کشور از طریق این مرزهای هوایی انجام میشود.

منبع : کتاب مقررات هوایی تالیف احمد مظفری مدرس دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری