آشنایی با دستگاه فرستنده محل یاب اضطراری ELT : Emergency Locating Transmitter

آشنایی با دستگاه فرستنده محل یاب اضطراری ELT: Emergency Locating Transmitter

بر اساس قوانین بین المللی ارتباطات رادیویی، فرکانسهای ۱۲۱٫۵ MHZ و ۲۴۳ MHZ در باند فرکانسی VHF جهت ارسال پیام های اضطراری هواپیماها اختصاص داده شده است. به منظور پی بردن به محل دقیق هواپیما در صورت بروز حادثه و یا سانحه هوایی، هواپیماهای تجاری دستگاه فرستنده مکان یاب اضطراری موسوم به ELT را با خود حمل می کنند که در محلی مناسب و قابل دسترس آسان برای خلبان، در راستای محور طولی هواپیما نصب می شود.

ELT-1

دستگاه فرستنده دارای یک سوئیچ ضربه ای یا شتابی است که در اثر هر گونه ضربه یا شتاب آنی در راستای طولی هوایپما به آن، بطور اتوماتیک فعال شده و سیگنالهای صوتی و آژیر مانندی روی فرکانسهای اضطراری یاد شده را در محیط اطراف خود انتشار می دهد. گروههای تجسس و نجات SAR : Search And Rescue با دریافت و ردیابی این سیگنالها به محل و موقعیت دستگاه و طبیعتا هواپیما پی خواهند برد.

ELT-5

فعال سازی دستگاه فرستنده توسط خلبان بصورت اختیاری و دستی نیز به کمک یک کلید در داخل کابین هواپیما و یا کلید دیگری که بر روی خود دستگاه فرستنده مکان یاب قرار گذاشته شده، میسر است. این دستگاهها دارای منبع تغذیه و آنتن مستقل خود هستند که در داخل دستگاه قرار دارند و خلبان به راحتی قادر است که دستگاه فرستنده را از محل نصب آن جدا کرده و به بیرون از هواپیما حمل و منتقل نماید.

ELT-7

نمونه دیگری از دستگاههای فرستنده مکان یاب اضطراری وجود دارد که لوله ای شکل بوده و در قایقهای نجات هواپیما Life Rafts جاسازی می شوند و با رها کردن آن در آب و وارد شدن آب به داخل محفظه آن، بصورت اتوماتیک فعال می شود. به این گونه دستگاه، فرستنده مکان یاب اضطراری شناور Floating ELT گفته می شود.

ELT-6

ELT-4

برگرفته شده از کتاب سیستم های ارتباطات رادیویی ، ناوبری و رادار هواپیما تالیف استاد گرانقدر مهندس محمد رضا اسفندیاری