آشنایی با لغات فنی و هواپیمایی-۷

آشنایی با لغات فنی و هواپیمایی -۷

آرگون، گازی است بی رنگ، بی بو و خنثی با نقطه ذوب ۱۸۹- و نقطه جوش ۱۸۶ درجه سانتیگراد که در لامپ ها و هم چنین در نوعی جوشکاری از آن استفاده می شود

Ar/Argon

نسبت طول به عرض بال

AR/Aspect Ratio

بطور دلخواه

Arbitrarily

اختیاری

Arbitrary

میله

Arbor

قوس، منحنی، قوس الکتریکی

Arc

جرقه زدن

Arcing

جوشکاری الکتریکی، جوشکاری برقی، یکی از بهترین انواع جوشکاری است که در این روش بین دو الکترود به فاصله ۱/۱۶ تا ۱/۱۸ اینچ قوس الکتریکی و اکثرا DC ایجاد که باعث حرارتی بیش از ۳۵۰۰ درجه می شود که باعث ذوب و در نتیجه جوش خوردن دو فلز خواهد شد که معمولا از ماده واسطه برای جوش دادن و پر کردن نیز استفاده می شود

Arc Welding

آر، واحد سطح برابر با یکصد متر مربع

Are

ناحیه، قسمت، منطقه

Area

نقشه منطقه ای

Area Chart

دهانه خروجی اگزوز

AE/ Area Of Exhaust Nozzle Opening

بازو، دسته، جنگ افزار

Arm

آرمیچر، بازو، القاء گیر، بازوی متحرک رله، میله آهنی بین قطب های آهنربا، سیم پیچ و هسته آهنی موتور یا مولد برق، جنگ افزار، پوشش، زره

Armature

دستگاه مسلح کننده

Arming Device

نیروی زمین، ارتش

Army

مواد حلقوی، مواد معطر

Aromatic

ترتیب دادن، مرتب کردن، آراستن، سازمند کردن

Arrange

ترتیب، قرار

Arrangement

جلوگیری کردن از، توقیف کردن

Arrest

متوقف کننده، گیرنده، سیستم متوقف کننده هواپیما در فرود اضطراری

Arrestor

رسیدن

Arrive

ارسنیک، فلزی است با نقطه ذوب ۸۱۴ درجه سانتیگراد در فشار ۳۶ آتمسفر و نقطه جوش ۶۱۵ درجه سانتیگراد و چگالی ۵/۷۳ گرم بر سانتیمتر مکعب که فلزی است خاکستری رنگ، سمی و شکننده که در بالای صد درجه به صورت گاز در می آید

AS/Arsenic

ارسینور، ارسناید شدن، عمل ترکیب ارسنیک با اکثر فلزات مانند ارسینور کبالت AsCo که سنگ معدن کبالت است

Arsenide

اسباب، قطعه، فصل، ماده، بند

Article

چون مفصل جمع شدن، از کمر شکستن

Articulate

مفصلی، مفصل دار، بند بند

Articulated

شاتون فرعی، شاتون هایی که به طور مفصلی به شاتون اصلی متصل می شوند

Articulated Rod/Link Rod

مصنوعی

Artificial

قطعه ایست که موقع به حرکت در آوردن سطوح کنترل برای خلبان یک احساس مصنوعی به وجود می آورد

Artificial Feel Unit

افق نمای مصنوعی، نشاندهنده افق مصنوعی

Artificial Horizon Indicator

مصنوعا، بطور مصنوعی

Artificially

انجمن استانداردهای آمریکا

ASA/ American Standard Association

پنیه نسوز، سنگ معدنی است به فرمول CaMg3(SiO3)4 که غیر قابل اشتعال است لذا برای ساختن اجسام نسوز و هم چنین در عایق کاری از آن استفاده می شود

Asbestos

صعود کردن، اوج گرفتن، بالا رفتن

Ascend

نظر، جنبه، سیما

Aspect

نسبت طول به عرض بال=فاصله دو نوک بال/وتر

AR/Aspect Ratio=Span/Chord

نفس کشیدن، خالی کردن یا بیرون کشیدن بخار یا گاز از ظرفی

Aspirate

دم زنی، تنفس، استنشاق

Aspiration

هواکش

Aspirator

مونتاژ کردن، قطعات یک دستگاه یا وسیله ای را سوار کردن

Assemble

مونتاژ شده، نصب شده، سوار شده

Assembled

یک قطعه کامل

Assembly

خط مونتاژ

Assembly Line

تعیین کردن، تخمین زدن، برآورد کردن

Assess

اختصاص دادن، واگذار کردن، نسبت دادن، تعیین کردن، گماشتن

Assign

فرستاده شده، حواله شده، اختصاص داده شده، گمارده

Assigned

ماموریت، واگذاری

Assignment

کمک کردن

Assist

معاون، دستیار، ترقی دهنده

Assistant

ادامه دارد .

منبع : فرهنگ لغات فنی و هواپیمایی تالیف مهدی صادقی تهرانی استاد دانشکده مهندسی هواپیمایی