هواشناسی هوانوردی-آشنایی با ابرها-۳

هواشناسی هوانوردی-آشنایی با ابرها- ۳

ابرهای پایین Cumulus Humilis CU, hum :

این ابر (کومولوس کوچک) از قطعات کوچک سفید و پنبه ای شکل تشکیل می شود که معمولا صبح های زود و در امتداد ارتفاعات وجود دارد. این ابر جزء خانواده ابرهای کومه ای یا جوششی می باشد و قطعات پراکنده این ابر دارای ارتفاع یکسان هستند و معمولا این ابرها به کومولوس هوای خوب Cumulus of fine weather معروف هستند. اختلاف سطوح فوقانی و تحتانی این ابر زیاد نیست در نتیجه قطور نمی باشد. این ابر بارندگی ندارد و در داخل آن پدیده یخبندان و توربولانس به صورت بسیار ضعیف مخصوصا در قله آن گزارش شده است.

مطلب ادامه دارد.

با تشکر و سپاس از راهنمایی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اردکانی