مراقبت پرواز

آشنایی با کنترل ترافیک هوایی – ۲

آشنایی با کنترل ترافیک هوایی – ۲

Air Traffic Management

آشنایی با کنترل ترافیک هوایی – ۱

آشنایی با کنترل ترافیک هوایی – ۱

Air Traffic Management

آشنایی با جملات و عبارات مورد استفاده در رادیو تلفنی-۲

آشنایی با جملات و عبارات مورد استفاده در رادیو تلفنی-۲

آشنایی با جملات و عبارات مورد استفاده در رادیو تلفنی-۱

آشنایی با جملات و عبارات مورد استفاده در رادیو تلفنی-۱

تعریف فضاهای پروازی-۱

تعریف فضاهای پروازی-۱

آشنایی با ضمائم پیمان شیکاگو

آشنایی با ضمائم پیمان شیکاگو

آشنایی با انکس ۱۲- اقدامات استاندارد و توصیه شده بین المللی (ایکائو) با هدف جستجو و نجات-۱

آشنایی با انکس ۱۲- اقدامات استاندارد و توصیه شده بین المللی (ایکائو) با هدف جستجو و نجات-۱

آشنایی با قوانین و مقررات انکس ۲- Rules of the air قسمت اول

آشنایی با قوانین و مقررات انکس ۲- Rules of the air قسمت اول

فرمت جدید طرح پرواز هواپیماها در کشور اجرا شد

مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، از اجرای موفقیت آمیز فرمت جدید طرح پرواز هواپیماها در کشور خبرداد.

نقشه راههای هوایی کشور منتشر شد

مدیر کل مراقبت پرواز شرکت فرودگاه های کشور گفت: نقشه راههای هوایی کشور به روز رسانی و منتشر شد و این نقشه ها به عنوان اطلاعات مبنایی ناوبری هوایی کشور، نقش عمده ای در ایمنی و تسریع جریان پروازها در واحد مراقبت پرواز دارد.