کلیپ

فیلم اولین پرواز بالگرد بدون سرنشین از عرشه یک ناو جنگی

فیلم اولین پرواز بالگرد بدون سرنشین از عرشه یک ناو جنگی

کلیپی زیبا از پرواز هواپیماهای فوق سبک در فرودگاه افلاک-۱

کلیپی زیبا از پرواز هواپیماهای فوق سبک در فرودگاه افلاک-۱

فیلم مردی که بدون چتر از هواپیما بیرون پرید

Man jumps out of airplane without parachute-1

تاکنون افرادی را دیده ایم که بمنظور انجام ورزشهای ماجراجویانه هوایی با چتر از هواپیما بیرون می پرند اما به تازگی مردی برای اولین بار با به خطر انداختن جان خود، بدون چتر از هواپیما بیرون پرید.

پرواز فوق سبک جایرو پلن در فرودگاه افلاک آسیا

Jyroplane in flight-1

پرواز فوق سبک جایرو پلن در فرودگاه افلاک آسیا

یک فرود زیبا در هوای برفی

یک فرود زیبا در هوای برفی

فیلم بسیار جالب پهپاد RQ170 (شکار طبس)

فیلم بسیار جالب پهپاد RQ170 (شکار طبس)