مدیریت

دوازده روش برای مدیران، خدمات دهی راهی برای الگو بودن-۲

دوازده روش برای مدیران، خدمات دهی راهی برای الگو بودن – قسمت دوم

دوازده روش برای مدیران، خدمات دهی راهی برای الگو بودن-۱

اغلب مدیران نمیدانند که کارمندانشان برای گرفتن راهنمایی و دستور، به دقت چشم به آن ها دوخته اند، پس اگر شما در زمینه خدمات دهی خوب صحبت کنید، اما در عمل آن را نشان ندهید، قبل از شروع بازنده اید…

مواجهه با بحران های شغلی

بحران شغلی می تواند از مشکل با همکاران و درگیری با مدیر گرفته تا احساس یکنواختی و کسالت بار بودن شغل، اجبار برای تامین معاش به عنوان انگیزه اصلی و نیز از دست دادن معنا و انگیزه کار را شامل شود. بحران های شغلی تنها مختص کارکنان رده های پایین شغلی نیست و بسیاری از مدیران نیز در برهه ای از زمان، با معضلاتی مانند تصمیم گیری نادرست و بی موقع مواجه می شوند.

بهترین مدیر دنیا باشید -۱

مطالب این مقاله از جدیدترین کتاب برایان تریسی به نام “مدیریت” گرفته شده که تاکنون به فارسی ترجمه نشده است. خواندن این کتاب جذاب را که به ۲۱ ایده کلیدی برای تبدیل شدن به مدیری اثر بخش تر می پردازد، به همه مدیران موفق  توصیه می کنم.

۷ تکنیک برای داشتن محیط کار فوق العاده – ۳

۷ تکنیک برای داشتن محیط کار فوق العاده

۷ کلید ایجاد سازمانی دارای هوش احساسی – ۳

۷ تکنیک برای داشتن محیط کار فوق العاده -۲

۷ تکنیک برای داشتن محیط کار فوق العاده

۷ کلید ایجاد سازمانی دارای هوش احساسی – ۲

۷ تکنیک برای داشتن محیط کار فوق العاده – ۱

۷ تکنیک برای داشتن محیط کار فوق العاده

۷ کلید ایجاد سازمانی دارای هوش احساسی – ۱

۶ شیوه مذاکره به روایت برایان تریسی – ۳

۶ شیوه مذاکره به روایت برایان تریسی – ۳

۶ شیوه مذاکره به روایت برایان تریسی – ۲

۶ شیوه مذاکره به روایت برایان تریسی – ۲

۶ شیوه مذاکره به روایت برایان تریسی – ۱

۶ شیوه مذاکره به روایت برایان تریسی – ۱

مشاغل – ۲

سکوتم از رضایت نیست …

در حکایت کارمندان سخت کوشی که حس می کنند علیه آنها اجحاف شده و در سازمانشان، نادیده گرفته می شوند … (۲)

مشاغل – ۱

سکوتم از رضایت نیست …

در حکایت کارمندان سخت کوشی که حس می کنند علیه آنها اجحاف شده و در سازمانشان، نادیده گرفته می شوند … (۱)