معرفی خلبانان

خاطرات خواندنی خلبان هواپیمای سران نظام

کاپیتان سعید رضا نصر فرد، فرزند شهیدی که در آزمون های خلبانی انواع هواپیما در سطح جهانی درخشیده، چهره ای است که زندگی او با تاریخ انقلاب و پس از انقلاب گره خورده است.

خلبان زن در شرکت هواپیمایی نفت ایران

اگر از کودکان بپرسید وقتی بزرگ شدی دوست داری چه کاره شوی معمولا سه-چهار شغل را بیش از سایر مشاغل به عنوان آرزوهای خود بیان می کنند : دکتر، پلیس و خلبان. در بین این مشاغل، خلبانی اگرچه برای کودکان جذابیت دارد اما معمولا شغلی مردانه است و پسرها آن را انتخاب می کنند.