سرگرمی

تصویر متحرک -۱

جهت مشاهده تصویر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کاریکاتور روز -۱۹

برج مراقبت : هواپیمای رد اسکین گرین، اینتنشن (قصد خلبان) دریافتی شما نامفهومه، ممکنه تکرار کنید؟

خلبان : دوباره!!!

کاریکاتور روز – ۱۸

واکنش یک مسافر در هنگام خروج از هواپیما پس از فرود اضطراری

من وکیلمو می خوام!!!

کاریکاتور روز – ۱۷

خانم ها و آقایان …

کاریکاتور روز – ۱۶

اینهم از اثرات تداخلات امواج مزاحم ( شیطنت نوجوان داخل کابین ) بر روی سامانه های کنترلی و الکترونیکی هواپیما!!!

خلبان به برج مراقبت: کمک ، کمک کنترل هواپیما از دست رفته است…

کاریکاتور روز-۱۵

اینهم یک دانشجوی خلبانی …

قضاوت با شما !!!

خطای بصری-۳

با دقت به تصویر نگاه کنید !

کاریکاتور روز-۱۴

اینهم تبعات ناشی از گرانی سوخت هواپیما !!!

کاریکاتور روز-۱۳

مسابقات هوایی آنهم از نوع طالبانی !!!

کاریکاتور روز-۱۲

گزارش هوا : دید عمودی صفر است.

خلبان : به متر یا پا !!!

کاریکاتور روز-۱۱

اینهم یک تکنسین باهوش هواپیما !!!

کاریکاتور روز-۱۰

مسافر به بغل دستی : به نظرت فرود اومدیم یا زمین خوردیم!!!