ورزش های هوایی

آموزش پرواز با پاراگلایدر-۲۳

آموزش پرواز با پاراگلایدر

عامل پرواز چیست؟-۴

آموزش پرواز با پاراگلایدر-۲۲

آموزش پرواز با پاراگلایدر

عامل پرواز چیست؟-۳

آموزش زمینی پاراگلایدر در فرودگاه افلاک آسیا

تصاویری از آموزش زمینی پاراگلایدر در فرودگاه افلاک آسیا واقع در کیلومتر ۵۰ جاده امام رضا (ع) – سمنان (۶ کیلومتری ایوانکی)

آموزش پرواز با پاراگلایدر – ۲۱

آموزش پرواز با پاراگلایدر

عامل پرواز چیست؟ – ۲

آموزش پرواز با پاراگلایدر – ۲۰

آموزش پرواز با پاراگلایدر

عامل پرواز چیست؟ -۱

آموزش پرواز با پاراگلایدر – ۱۹

آموزش پرواز با پاراگلایدر

آلات دقیق در پاراگلایدر ( ارتفاع سنج، افق نما یا شیب سنج، میزان سنج زاویه اوج و فرود)

آموزش پرواز با پاراگلایدر – ۱۸

آموزش پرواز با پاراگلایدر

آلات دقیق در پاراگلایدر ( سرعت سنج یا باد سنج)

آموزش پرواز با پاراگلایدر – ۱۷

آموزش پرواز با پاراگلایدر

کاربرد چتر نجات های کمکی

آموزش پرواز با پاراگلایدر-۱۶

آموزش پرواز با پاراگلایدر

لوازم جانبی

آموزش پرواز با پاراگلایدر-۱۵

آموزش پرواز با پاراگلایدر

هواسرهای پیشرفته

آموزش پرواز با پاراگلایدر-۱۴

آموزش پرواز با پاراگلایدر

تنظیم بال

آموزش پرواز با پاراگلایدر – ۱۳

آموزش پرواز با پاراگلایدر

تهیه تجهیزات دسته دوم